(1)
SOUZA, L.; LOBO, J. “Cafonices” Do Rock Nacional: Raul Seixas E a Cultura “brega” Na década De 1970. FENIX 2023, 20, 81-104.